Hur kan du engagera dig?

Engagemang och medmänsklighet är viktiga drivkrafter i vår verksamhet. Husen drivs tack vare människors omtanke och vilja att göra en god gärning. Vill du engagera dig som volontär på något av våra Hus? Du är mer än varmt välkommen! Det kan handla om att hjälpa till att baka, tvätta, enklare städsysslor, laga saker eller göra fint inomhus eller i trädgården.

Även företag eller andra grupper är välkomna till Husen under en dag som en personalaktivitet och samtidigt bidra genom att ge tillbaka till samhället. Varför inte ordna med en husmiddag eller grillkväll?

Du kan läsa mer om volontärernas engagemang på Husens egna hemsidor, se nedan. Kontakta gärna verksamhetsansvarig på det Hus du vill hjälpa. Till kontaktuppgifter >>

Du kommer att uppleva många meningsfulla och givande möten!