Vår integritetspolicy

Integritetspolicy per 8 maj, 2024

1. Personuppgiftsansvarig

Ronald McDonald Hus i Göteborg, organisationsnummer 857500-7698, Vitaminvägen 10, 416 50 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar i samband med gåva eller annat engagemang för Ronald McDonald Hus. Du når oss via mejl på rmh.gbg@rmdbarnfond.se

2. Dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer oss tillhanda i följande situationer.

  • När du skänker en gåva via Swish ser vi namn och telefonnummer till gåvogivaren. Dessa uppgifter sparas ej i någon databas och används därmed inte.
  • När du skänker en gåva via Plus- eller bankgiro ser vi ditt namn samt postadress. Dessa uppgifter sparas ej i någon databas. Ibland skickar vi ett gåvobevis som tack för din gåva, till den mailadress du angivit. Din mailadress raderas därefter, givet att du inte gett ditt utökade samtycke till att dina personuppgifter sparas. Detta då många givare uppger att de vill ha en fortsatt dialog.
  • Du som anmält dig till att få våra utskick såsom nyhetsbrev och inbjudningar.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Efter att du gett ditt medgivande (genom att t.e.x. anmäla dig till vårt nyhetsbrev) använder vi dina uppgifter till att bjuda in dig till aktiviteter, distribuera publikationer, berätta om vår verksamhet via brev, digitala nyhetsbrev och e-post samt vid eventuell personlig kontakt i olika relaterade frågor.

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

Ronald McDonald Hus kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Ronald McDonald Hus räkning, t ex administrationstjänster, IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri. Samtliga partners har undertecknat personuppgiftsunderbiträdesavtal enligt reglementet GDPR.

Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb, sociala medier skall alla berörda personer ha undertecknat ett avtal samtycke innan publicering.

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och skyddar dina uppgifter i enlighet med europeiska dataskydds-förordningen GDPR.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Ronald McDonald Hus kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall.

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
  2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du ger ditt utökade samtycke till fortsatt behandling.

6.5 Utövande av rättigheter

Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Ronald McDonald Hus behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på hemsidan. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan Ronald McDonald Hus också komma att informera om ändringarna via den av dig angivna kontaktvägen.

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon 031-256470 eller via rmh.gbg@rmdbarnfond.se. Vår postadress är: Ronald McDonald Hus Göteborg, Vitaminvägen 10, 416 50 Göteborg.

Om kakor